Bobřík informatiky

Bobřík informatiky je předmětová soutěž podporovaná Ministerstvem školství.

  • Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií.
  • Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.
  • Soutěží se v pěti věkových kategoriích od 4. ročníku ZŠ po maturitu.
  • Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.
  • Soutěžící vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce.
  • Soutěžení probíhá na počítačích, v počítačové učebně školy.

Tato soutěž není postupová, úspěšným řešitelem se stal každý, komu se podařilo získat 67% bodů. Na naší škola soutěžilo 75 žáků a nejlepší z jednotlivých kategorií, kterým se podařilo Bobříka informatiky ulovit, jsou následující žáci:

Kategorie Mini – 4. –  5. ročník:

1. Jaroslav Mrázek (4. ročník) – 172 bodů

2. Miroslav Fottera (4. ročník) – 165 bodů

3. Albert Kašpárek (4. ročník) – 164 bodů

Kategorie Benjamin – 6. – 7.  ročník:

1. Tereza Řezníčková, Ondřej Malaník (6. ročník) – 145 bodů

2. Adéla Mrázková (6. ročník) – 140 bodů

3. Sára Drábečková (7. ročník) – 131 bodů

Kategorie Kadet – 8. – 9. ročník:

1. Zuzana Mastešová (8. ročník) – 125 bodů

2. Jan Kulha (9. ročník) – 99 bodů

3. Jakub Richter (8. ročník) – 98. bodů

Příbuzné příspěvky