Organizace výuky od 30. 11. 2020

Výuka:

 • prezenční výuka žáků 1. – 5. roč., 9. roč.
 • rotační výuka žáků 6. – 8. roč.
 • lichý týden – prezenční výuka 7. + 8. roč., distanční výuka 6. roč.
 • sudý týden – prezenční výuka 6. roč., distanční výuka 7. + 8. roč.
 • zakázán zpěv
 • zakázány sportovní činnosti – nahrazeno jinými aktivitami, v případě příznivého počasí pobyt venku

Školní družina:

 • z důvodu zajištění homogenity skupin budou fungovat celkem 4 skupiny pro 1. – 4. ročník
 • skupiny zůstávají ve své kmenové třídě
 • vyzvedávání žáků dle nastavených časů

Školní stravování:

 • žáci na distanční výuce mají možnost odebírat obědy do jídlonosičů ve 13.30 hod.

Hygienické zásady:

 • povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
 • pravidelné větrání o přestávkách a 1x v průběhu vyučovací hodiny
 • zvýšená dezinfekce tříd a školních prostor

Příbuzné příspěvky