Dějepisná olympiáda

V pondělí 30. 11. 2020 se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády. Soutěže se zúčastnilo 6 žáků – z osmé třídy to byli Zuzana Mastešová, Filip Vlk, Roman Holčík a Milan Kieryk, z deváté třídy Marek Slovák a Adrian Lukášík.
Tematické zaměření ročníku: „Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)“. Téma mapovalo období třicetileté války, baroka, vládu Habsburků. Žáci pracovali s texty, mapami, grafy i obrazovým materiálem.
Dějepisná olympiáda je jednotná pro celé území České republiky a je organizována ve dvou kategoriích a ve čtyřech soutěžních kolech. Naši žáci soutěžili v 1. kategorii, která je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií.
Do okresního kola postupují tři žáci:
Zuzana Mastešová – 8. ročník (1. místo), Marek Slovák – 9. ročník (2. místo) a Filip Vlk – 8. ročník (3. místo). Postup byl dán ziskem určitého počtu bodů ve školním kole.
Ing. Miriam Vandová

Příbuzné příspěvky