Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023

Otvíráme klíčem školu a už jsme zase všichni spolu!

Všichni žáci i paní učitelky dorazili do školy s dobrou náladou, plni očekávání, co nového je tento školní rok čeká. Největší zážitek z prvního školního dne mělo samozřejmě našich 19 prvňáčků, kteří měli ve školních lavicích svou premiéru. Ke slavnostní náladě přispěla i účast pana starosty Ing. Radka Chmely, který je společně se zámeckou paní ošerpoval a symbolicky tak uvedl mezi školáky. Nové žáky přivítal také P. Antonín Ptáček.

Všem žákům, zaměstnancům školy i rodičům přeji do nového školního roku úspěšný start a hodně zdraví.

Mgr. Jitka Lišková

Příbuzné příspěvky