Zahájení školního roku 2022/2023

Vážení rodiče, milí žáci,

nový školní rok 2022/2023 bude slavnostně zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 7.30 hod. na nádvoří školy (v případě nepříznivého počasí v tělocvičně).
Srdečně zveme rodiče prvňáčků.
Oficiální ukončení bude v 9.30 hod. Od 8.45 hod. mají žáci možnost účastnit se bohoslužby k zahájení školního roku ve farním kostele.
V pátek 2. 9. 2022 budou probíhat třídnické hodiny s třídními učitelkami.
Výuka dle rozvrhu od pondělí 5. 9. 2022, výuka náboženství od 12. 9. 2022.
Školní družina bude v provozu od 1. 9. 2022.
 
Hodně úspěchů v novém školním roce všem žákům a pracovníkům školy přeje
Jitka Lišková

Příbuzné příspěvky