Projektový den Učíme se s POLY

Dne 14. 9. 2022 jsme ve spolupráci s ekocentrem Líska, z. s. připravili pro žáky 3. a 4. ročníku projektový den nazvaný Učíme se s POLY. Našim hlavním cílem bylo rozvíjet přírodovědné gramotnosti a polytechnické znalosti a dovednosti.

Na úvod se žáci seznámili s řemesly našeho regionu, jejich historií. Následně si  vlastnoručně některá řemesla vyzkoušeli.

Na prvním stanovišti je čekala práce s lupenkovou pilou, kdy si žáci vyřezali vlastní výrobek. Společně skládali dřevěné puzzle. Poznávali, kterému stromu sestavené listy patří.

Na druhém stanovišti si sami vyzkoušeli zpracování ovčí vlny, kramlování a předení na kolovrátku.  Dozvěděli se, kde se bere a jak získáváme přadénko.

Na třetím stanovišti si žáci vyrobili panenku nebo panáčka našich babiček, využili ovčí vlnu, zbytky látek, dřeva.

Na dalším stanovišti je čekalo seznámení s jednotlivými druhy hmyzu, který je v našich zahradách velmi důležitý (zlatoočka, pestřenky, slunéčka, škvoři a další). Ukázali si hmyzí domečky a vyrobili si ozdobný květináč, který vyplnili slámou.

Na posledním stanovišti žáci na plakát stromu umisťovali obrázky živočichů, kteří na stromech nacházejí úkryt, hnízdiště a potravu.

Celé dopoledne si děti velmi užily, odnesly si spoustu dárků, které si samy vyrobily.

 

Příbuzné příspěvky