Vyskočte z lavice, překročte hranice…

V týdnu od 11. 9. – 17. 9. 2022 se 13 žáků naší školy zúčastnilo zahraniční mobility do švédské partnerské školy Asbro Skola v rámci projektu z programu Erasmus+, na který škola obdržela grant od Domu zahraniční spolupráce a je financován z prostředků EU.

Aktivity v průběhu celého týdne se nesly v duchu názvu projektu Language and digital communication.

Žáci se účastnili výuky i odpoledních mimoškolních aktivit. Zavítali do blízkého města Askersund s přístavem a pluli lodí po druhém největším švédském jezeře Vattern. Ve městě Orebro si prohlédli místní hrad a navštívili univerzitu, kde pro ně byla připravena přednáška o technologiích spojená s prohlídkou robotické laboratoře.

Na závěr žáci navštívili hlavní město Stockholm, prošli se historickými uličkami starého města až ke královskému paláci a poznali i modernější část města.

Cílem zahraniční cesty byl především rozvoj jazykových a komunikačních dovedností žáků, kdy si žáci mohli osvojit své jazykové dovednosti v reálných situacích v přirozeném cizojazyčném prostředí.

Nedílnou součástí jazykového vzdělávání je i poznání reálií dané země, způsobu života, kultury, tradic, sportu, jídla, přírodních podmínek ve srovnání s Českou republikou.

Dalším cílem byl rozvoj digitálních kompetencí, sdílení a využívání nejrůznějších digitálních nástrojů a aplikací.

Návštěva Švédska byla pro naše žáky cennou zkušeností a velkým zážitkem. Se švédskými kamarády jsme i nadále v kontaktu a těšíme se na jejich návštěvu v únoru.

Příbuzné příspěvky