18 října, 2019

Datum / den

V pátek 18. 10. 2019 se žáci 8. ročníku zúčastnili besedy z oblasti prevence na téma Trestní odpovědnost mladistvých. Zástupce Policie ČR jim v samotném úvodu vysvětlil, jak náš právní systém posuzuje trestný čin do věku 18 let a nad touto hranicí. Upozornil je, že za trestný čin je vždy odpovědná ta osoba, která čin...
Více informací