Preventivní program – Revolution Train (protidrogový program)

Ve čtvrtek 25. října 2018 se žáci 7. ročníku spolu s metodičkou prevence Ing. Miriam Vandovou zúčastnili jedinečného projektu zaměřeného na minimální protidrogovou prevenci. Multimediální vlaková souprava REVOLUTION TRAIN je unikátním nástrojem, který přináší novou formu všeobecného preventivního programu přes interaktivní a zážitkové vzdělávání.

Cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám.

V šesti vagonech byly připraveny multimediální sály, pomocí kterých byl vyprávěn příběh několika mladých lidí. Žáci si mohli prohlédnout různá prostředí a situace, které je měli přimět k zamyšlení a varovat před riziky legálních i nelegálních drog. Po celou dobu nebyli jen pasivními účastníky, ale aktivně se zapojovali do příběhu svými hodnoceními a situačními scénkami.

Naši žáci hodnotili projekt velmi kladně, zaujala je forma, jakou byla problematika užívání drog ztvárněna.

Ing. Miriam Vandová, metodička prevence

Příbuzné příspěvky