Návštěva skláren Květná

Již před začátkem exkurze jsme si s dětmi povídali o různých zaměstnáních. Detailněji jsme se zaměřili na práci sklářů. Řekli si něco málo o historii vzniku sklářství v ČR a o výjimečnosti tohoto oboru, ale současně i obtížnosti sklářské profese.

Děti vyjmenovávaly a poznávaly výrobky ze skla (od skleniček, váz, přes výplně oken, skleněné stoly až k vitrážovým sklům – na lampách či oknech v kostelích). Před odjezdem ze školy byli všichni poučeni o bezpečném chování.

Byla zdůrazněna nutná opatrnost při pohybu ve sklárnách a i v samotných sklárnách nás hned na vrátnici zaměstnankyně skláren opět poučila o správném a bezpečném chování v areálu. Uvnitř skláren si děti mohly prohlédnout celý proces výroby – od prvopočátečního tavení sklářského písku až po finální výrobek ze skla.

Procházeli jsme okolo sklářské pece, kde všichni sledovali skláře při jejich krásné, ale těžké práci (foukání skla, manipulace s formou na sklo).

V dalších odděleních jsme mohli vidět, jak se sklo třídí, řeže a obrušuje. V areálu skláren jsme zhlédli video s technologickým postupem leptání skla pomocí kyseliny a vosku.

V samotném závěru exkurze všichni obdrželi malý skleněný kelímek (svícen na čajovou svíčku) jako dárek. Všichni pak mohli ještě obdivovat nebo si i zakoupit další skvosty ze skla (vázy, džbány, skleničky, mísy atd.). Po návratu do školy jsme si o všem společně vyprávěli a zodpovídali dětem jejich dotazy související s exkurzí do skláren.