Naše fotogalerie

Podívejte se na naše fotografie z aktuálního dění školy. Přidáváme fotky ze školních akcí, projektů i z běžných školních dní.

OTEVŘÍT FOTOGALERII

Mikuláš

Po roce do naší školy opět zavítal Mikuláš s celou svou družinou. Společně jsme se sešli na chodbě školy u tradičního zapálení první svíčky na adventním věnci. Žáci z jednotlivých tříd si pro Mikuláše připravili krátká vystoupení, za která je andělé odměnili. Naši prvňáčci od andělů dostali navíc nová pera, tak věříme, že je bude psaní bavit ještě víc. Všechny děti nakonec slíbily, že budou po celý rok hodné, tak uvidíme, zda slib dodrží.

 

 

Zájezd do Londýna

Ve spolupráci s DDM Luhačovice organizujeme poznávací zájezd do Anglie pro žáky 7. a 8. ročníku. Přihlášení probíhá elektronicky na www.ddmluhacovice.cz. V případě dotazů kontaktujte vedení ZŠ nebo DDM Luhačovice. 

Informační leták

3. místo v soutěži Zlínský vorvaň 2019!

Ve čtvrtek 14. 11 .2019 jelo 7 žáků naší školy na soutěž Zlínský vorvaň obhájit 3. místo z loňského ročníku. Konkurence byla opravdu velká. Soutěže se celkem zúčastnilo 21 škol jak z ČR, tak i ze Slovenska. Žáci bojovali ze všech sil ve 4 netradičních  disciplínách založených na rychlosti a především na týmové spolupráci. Mezi disciplínami byl připraven program, kde jsme viděli krásné výkony mažoretek. Atmosféra byla vynikající. Všichni fandili všem a na závěr při společné písničce se tančilo s radostí a také samozřejmě s Václavem Upírem Krejčím, patronem soutěže. Naši žáci Martin Jankůj (3. ročník), David Gregor (4. ročník), Ema Manová (5. ročník), Valentýna Kročilová (6. ročník), Patrik Voldřich (7. ročník), Tereza Štichová (8. ročník) a náhradník Tadeáš Gajdošík (6. ročník) vybojovali krásné 3. místo a tím obhájili umístění z loňského ročníku.

20. ročník této soutěže byl pro naši školu opět úspěšný. Blahopřejeme!

     

Škola pro demokracii

Naše škola i v letošním školním roce získala osvědčení Škola pro demokracii.

Milá návštěva ze švédské partnerské školy

  Ve dnech 15.9. - 20.9.2019 hostila naše škola skupinu 11 žáků a 2 učitelek ze švédské partnerské školy Ronneshytta v rámci udržitelnosti projektu We move (in) Europe z programu Erasmus+.

 Jednalo se o skupinu žáků, kteří v minulém roce navázali pravidelnou emailovou korespondenci se žáky 6. roč. v rámci výuky anglického jazyka a informatiky. Reálné setkání s dopisovacími kamarády, výuka i odpolední doprovodný program bezesporu napomohly k rozvoji jazykových dovedností  žáků i učitelů, k vzájemnému poznání jednotlivých zemí, zvyklostí a kulturních odlišností. Jako přidanou hodnotu vnímáme prohloubení a upevnění přátelství mezi žáky i mezi učitelkami navzájem.

 Společná výuka byla zaměřena převážně na rozvoj komunikativních dovedností v anglickém jazyce formou her, kvízů, simulovaných situací z běžného života, na poznání jednotlivých zemí s využitím geografických pojmů, map.  K výuce byla využita i chemická učebna pro badatelsky orientované činnosti.

 Tvořivé výtvarné aktivity, práce v týmech, sportovní a volnočasové aktivity vedly k reálné a přirozené komunikaci mezi žáky.

Doprovodné odpolední aktivity byly zaměřeny především na prezentaci blízkého okolí školy a regionu (obec Velký Ořechov, Kelníky, ZOO Lešná, hrad Buchlov, Kovozoo Staré Město, Luhačovice).

Škola při této příležitosti navázala spolupráci i s významnými firmami v regionu, zvláště s firmou Trelleborg se švédskými majiteli. Dále nás podpořili firmy Continental Barum s.r.o., MK Fruit s.r.o. a další.

Návštěva švédské skupiny byla velkým přínosem a obohacením nejen pro žáky školy a pedagogy, ale i pro další zúčastněné osoby, se kterými škola navázala nebo prohloubila dosavadní spolupráci.

Velké poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a organizaci tohoto projektového týdne. Zvláštní poděkování pak vám, rodičům, za přípravu občerstvení, pěkné dárky a za účast na závěrečné akci v tělocvičně.