Den dětí

Přáním členů žákovského parlamentu bylo oslavit Den dětí společně, připravit pestrý, zajímavý program, který si užijí.

Den jsme začali velmi netradičně. Vyzkoušeli jsme si evakuaci školy při cvičném požárním poplachu. Potom jsme se rozdělili do družstev, která byla složena z žáků jednotlivých tříd, součástí týmů byly i paní učitelky. Jednotlivá stanoviště si pro děti za pomoci paní učitelek připravili žáci 8. a 9. ročníku. Děti si vyzkoušeli zručnost jízdy na kole, opičí dráhu, vázaní suků, řešení šifry, skládání puzzle a tangramu, střelbu ze vzduchovky, jízdu autíčkem, stavby ze špaget. Společně museli přemístit s využitím švihadel kolo na určené místo, co nejrychleji převléct tričko na všechny členy týmu, udržet 5 minut společně míč na padáku. Své jazykové dovednosti si procvičili v pexesu, které bylo přeloženo také do ukrajinštiny. Další aktivitou, kterou připravila děvčata z 9. ročníku, bylo správné přiřazení základních pojmů v angličtině, němčině, ukrajinštině. Díky navigaci týmu děti se zavázanýma očima prolézaly pavučinou a společně hrály týmové kuželky.

Pan inženýr Malý dětem předvedl činnost letecko – modelářského kroužku, letadla F. Vlka a R. Zábojníka.

Nechyběla ani sladká odměna. Počasí nám přálo, přání parlamentu bylo splněno, protože si všichni tento den velmi užili.

Příbuzné příspěvky