Den Země v I. oddělení ŠD

Také naše děti si letos připomněly tento svátek mnoha aktivitami. Nejprve jsme se vrhli na tvorbu planety, která zdobí  chodbu naší školy. Poté jsme si vyrobili své vlastní puzzle plné zvířátek, popovídali jsme si o recyklaci papíru, skla, plastu. Neodmyslitelně k tomuhle dnu patří pohyb dětí v přírodě, který jsme si zpestřili hrami, křížovkou, soutěžemi , jako například, kdo najde nejvíce zvířátek a rostlin.

V lese jsme neopomněli ani estetickou tvorbu, v rámci které si děti vytvořily svého ptáčka z přírodnin. Bylo to opět odpoledne plné dětského smíchu, které bylo zakončeno sladkou tečkou v podobě něčeho malého a dobrého na zub.

Michaela Dudová

Příbuzné příspěvky