Dny volna pro žáky

Vážení rodiče, milí žáci,
rozhodnutím MŠMT se v tomto školním roce prodlužují vánoční prázdniny.
MŠMT označilo pondělí 21. 12. a úterý 22. 12. 2020 jako volné dny.
Vyučování bude ukončeno v pátek 18. 12. 2020 dle rozvrhu.
Provoz školní družiny v tento den bude beze změn.

Po vánočních prázdninách nastoupí žáci do školy v pondělí 4. 1. 2021, pokud vláda nerozhodne jinak.
V prezenční výuce budou pokračovat žáci 1. a 2. ročníku.
Pro žáky 3. – 9. ročníku bude probíhat distanční výuka.

Příbuzné příspěvky