Dopravní výchova – průkaz cyklisty

Žáci 4. ročníku se vypravili v úterý 26. 4. 2022 v rámci dopravní výchovy    na dopravní hřiště do Malenovic, kde skládali průkaz cyklisty. Nejdříve si zopakovali pravidla silničního provozu, potom psali písemnou část, nakonec absolvovali praktické jízdy zručnosti a společně si užívali atmosféru dopravního hřiště. Ne všichni si ale průkaz cyklisty odváželi.  Bezpečnost a s tím souvisí znalost pravidel je velmi důležitá. Těm, co se to nepodařilo, nemusí být smutní, pravidla si zopakují a test si napíší znovu.

Myslím, že si tento den všichni užili. Počasí nám přálo a zpáteční cestu jsme si zpestřili nákupy dobrého a zaslouženého občerstvení.

Příbuzné příspěvky