„Kam mě nohy donesou“

Dnešní krásný den jsem se rozhodli oslavit Mezinárodní den dětí netradičně. Místo ranního zvonění byl vyhlášen cvičný požární poplach. Všichni evakuaci zvládli výborně, za 1,5 minuty byla celá škola na shromaždišti před školou.

Po této rozcvičce se žáci 1. – 4. ročníku vydali pěšky na Kelníky. Cestou navštívili Puštíkovu stezku. Stezka je dlouhá 1,6 km s 10 zastávkami s informačními tabulemi i různými interaktivními prvky – pozorovatelny, pexeso, vzdělávací prvky, dendrofon (zvuky dřeva), otočné kolo s přiřazováním stop a mnoho dalšího. Cestou se tak děti dozvěděly mnoho o zvířatech, stromech, ptácích, broucích, rostlinách, ale i třeba o rozkladu odpadu. Všichni si užili hřiště na Kelníkách, kde se také posilnili a vydali zpět cestou kolem přehrady na Ořechově. Vyčerpaní ale šťastní dorazili na oběd, kde je čekala za odměnu zmrzlina.

5. ročník se vydal před Dobrkovice k dalekohledu nad Maršovem. Přes malou vesničku Maršov pokračovali dále do Pašovic a autobusem zpět ke škole. 

6. ročník doputoval do Luhačovic, kde od nádraží prošli městem až k přehradě. Protáhli se na hřišti, občerstvili se u přehrady a po 10 km v nohou se autobusem vrátili do školy.

Žáci 7. ročníku trávili tento den na interaktivní výstavě Expedice středověk v Uherském Brodě, kde se seznámili s vozovou hradbou, vyzkoušeli maketu turnajového koně, husitské zbraně, právo útrpné, dobové kostýmy, písařskou dílnu i dětský koutek.

Naši nejstarší žáci šli pěšky do Hřivínova Újezdu, kde na hřišti sehráli řadu sportovních zápasů, udělali si piknik a nakonec se mohli i opalovat na sluníčku. Když zrelaxovali a nabrali síly, vydali se na zpáteční cestu.

Všichni si tento den výborně užili, z čehož máme velkou radost.

Příbuzné příspěvky