Olympiáda z českého jazyka

V pondělí 30. listopadu 2020 na naší škole proběhlo školní kolo „Olympiády z českého jazyka“. Soutěž porovnávala schopnosti žáků nejen v oblasti jazykové, ale také i v oblasti slohu. Během zadaných úkolů využili zúčastnění své vědomosti nabyté školní výukou a kreativitu představující individuální rys osobnosti. Kreativní myšlení mnozí potvrdili ve své slohové práci, když tento rok zpracovávali téma „V mé knihovničce nesmí chybět“.
Soutěže se zúčastnilo celkem 11 žáků – dvě žákyně z osmé a devět žáků z deváté třídy.
Konečné umístění bylo následující:

 1. místo – Zuzana Mastešová (8. ročník)
 2. místo – Sabina Pospíšilová (9. ročník)
 3. místo – Marek Slovák, David Tománek (9. ročník)

Do okresního kola „Olympiády z českého jazyka“, které se konalo ve středu 26. ledna 2021 online formou při Gymnáziu T. G. M. ve Zlíně, však mohlo postoupit jen jedno místo. Do okresního kola ve Zlíně bylo přihlášeno 72 žáků ze základních škol a taktéž gymnázií. Naši školu úspěšně reprezentovala Zuzana Mastešová, která obsadila 18. místo.

Naší žákyni Zuzaně Mastešové blahopřeji a věřím, že získané zkušenosti využije za rok i při přijímacích zkouškách na střední školu.

Mgr. Martina Gregorová

                              

Příbuzné příspěvky