Pasování na čtenáře

Ve čtvrtek 15. června 2023 byli prvňáčci ve spolupráci s Obecní knihovnou ve Velkém Ořechově pasováni na čtenáře. Za přítomnosti rodičů na ně čekal krásný program. Děti zazpívaly písničky o písmenkách, přečetly pohádku „O neposlušných kůzlátkách“ a pohádkové básničky. Skládaly společně slib, aby si připomněly, jak se správně ke knihám mají chovat a slibem vše před publikem stvrdily. Slavnostně byly pasováni paní knihovnicí na čtenáře, dostaly čtenářský průkaz a na památku krásnou knihu. Program zakončily písničkou Prázdninová, protože se všichni zaslouženě na prázdniny velmi těší. Na závěr si mohly prohlédnout a půjčit knihy. Pochutnaly si také na muffinech, které pro ně paní Zábojníková připravila.

 

Příbuzné příspěvky