Pasování prvňáčků na čtenáře

V úterý 29. června proběhlo na nádvoří školy slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Celému programu přihlíželi rodiče a další hosté. Žáci 1. ročníku pod vedením třídní učitelky přednesli básničky k jednotlivým měsícům v roce a přečetli pohádku Hrnečku, vař. Po zaslouženém potlesku byli slavnostně pasováni na čtenáře a paní ředitelka všem předala pamětní listy. Všichni žáci obdrželi také knížku, aby si čtení mohli procvičit i o prázdninách. Milým překvapením bylo poděkování rodičů třídní učitelce a předání kytice a dárku. Poté se již podvečer nesl v neformálním duchu. Pro děti bylo přichystáno malé pohoštění a rodiče si mohli prohlédnout portfolia žáků plné jejich prací za 1. ročník.

Příbuzné příspěvky