Přání ke Dni učitelů

U příležitosti Dne učitelů vedení školy děkuje všem pedagogickým pracovníkům za jejich práci v tomto náročném období. Do další práce přejeme hodně optimismu, elánu a především pevné zdraví.
Jitka Lišková

Příbuzné příspěvky