Příměstský tábor

Pod záštitou Střediska volného času Luhačovice probíhal na naší škole ve dnech 10.7. – 15. 7. 2023 příměstský tábor, kterého se zúčastnilo 20 dětí z naší školy.

Děti byly rozděleny do 4 týmů, po vzájemném seznámení si zvolily název, pokřik a vytvořily týmový plakát. Po celý týden týmy sbíraly body za různé aktivity, soutěže a dobré skutky. V případě porušení pravidel se body odečítaly. Při vyhodnocení nechyběly medaile a drobné odměny.

Děti si technikou „létající barvy“ vytvořily vlastní táborová trička. Svou kreativitu využily i při tvoření obrázků pomocí 3D per. Vyzkoušely si i virtuální realitu se 3D brýlemi.

Dětem se velmi líbily soutěživé a míčové hry v tělocvičně, na hřišti i na nádvoří. Znalosti z dopravní výchovy uplatnily na dopravním hřišti v Uherském Brodě, zajezdily si na kolech, koloběžkách a různých druzích motokár a šlapadel.

Velké nadšení u dětí vzbudila návštěva aquaparku Delfín v Uherském Brodě a lezecké stěny Vertikon ve Zlíně.

Zavítali jsme i na exkurzi Hasičského záchranného sboru ve Zlíně – Příluky, poznali nejrůznější hasičskou techniku a potřebné vybavení včetně zázemí pro hasiče. Byli jsme svědky i vyhlášení reálného poplachu.

Odpočinek se nesl v duchu filmového odpoledne, nechyběl popcorn, „kahoot“ kvíz, křížovky a hádanky ze světa pohádek.

Děti absolvovaly i výšlap do přírody v okolí Velkého Ořechova k sirnému pramenu Sirkovice.

Velmi si užily i rozlučkové odpoledne – skákací hrady, hry na nádvoří, nafukovací balonky.

Děti i jejich rodiče ocenili pestrý a zajímavý program, díky kterému měly děti po celý týden plno zážitků.

 

Příbuzné příspěvky