Novinky / aktuality

Category

Vážení rodiče, v úterý 22. 6. 2021 v 16.00 hod. se uskuteční ve škole v budově 1.stupně (zámeček) informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků, na které vám budou podány informace k novému školnímu roku a k zahájení povinné školní docházky Vašeho dítěte. Vzhledem k epidemiologické situaci a podmínkám školy Vás žádáme o respektování níže uvedených organizačních a hygienických pravidel: – schůzky...
Více informací
Mimořádným opatřením MZDR se s účinností 24. 5. 2021 se mění doba po prodělání onemocnění COVID-19, po kterou zaměstnanci a žáci nemusí podstoupit preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost SARS-CoV-2 na 180 dní. Zaměstnanec nebo žák musí doložit, že prodělali covid – 19, nemusí podstupovat preventivní testování ve škole...
Více informací
Výuka bude pro žáky 1. stupně probíhat prezenčně, pro žáky 2. stupně rotačně, střídáním prezenční a distanční výuky následovně: Prezenční výuka tříd: všechny ročníky I. stupně, VI., IX. Distanční výuka tříd: VII., VIII. Pro žáky na prezenční výuce je zajištěna odpolední družina. V pondělí proběhne testování všech žáků na prezenční výuce, ve čtvrtek budou testováni...
Více informací
Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022
Více informací
Výuka bude pro žáky 1. stupně probíhat rotačně, střídáním prezenční a distanční výuky následovně: Týden 12. 4. – 16. 4. 2021 Prezenční výuka tříd: III., IV. Distanční výuka tříd: I., II., V. Týden 19. 4. – 23. 4. 2021 Prezenční výuka tříd: I., II., V. Distanční výuka tříd: III., IV. Prezenční výuka bude probíhat podle...
Více informací
Vážení rodiče, od 12. 4. bude probíhat 2x týdně neinvazivními antigenními testování žáků, kteří budou přítomni na prezenční výuce. První test vždy proběhne 1. den prezenční výuky, 2. test ve čtvrtek. Kdo se testovat nemusí:  Testování se netýká prezenčně vzdělávaných dětí, žáků a studentů navštěvujících školu nebo školské zařízení za účelem individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky. Testování...
Více informací
U příležitosti Dne učitelů vedení školy děkuje všem pedagogickým pracovníkům za jejich práci v tomto náročném období. Do další práce přejeme hodně optimismu, elánu a především pevné zdraví. Jitka Lišková
Více informací
Jelikož se snažíme žáky seznamovat s novými technologiemi, rozhodli jsme se pořídit do školy 3D tiskárnu. Možnost 3D tisku budou žáci využívat nejen ve výuce ale také v zájmových aktivitách. Pan Ing. J. Malý nám tuto tiskárnu sestavil a již otestoval její možnosti. Se žáky budou tiskárnu využívat při činnosti modelářského kroužku. I touto cestou...
Více informací
Vážení rodiče, s ohledem na stále přetrvávající distanční výuku zavádíme elektronickou žákovskou knížku, abyste měli lepší přehled o hodnocení vašich dětí v jednotlivých předmětech. Zde naleznete navigaci, jak si založit účet a jak elektronickou žákovskou knížku využívat. V současné chvíli zřizujeme pouze rodičovské účty, žáci mají přehled o klasifikaci na „Škole v pyžamu“. Elektronicky vám...
Více informací
1 2 3 4