Novinky / aktuality

Category

Vážení rodiče, s účinností od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole na základním vzdělávání. Žáci budou vzděláváni distanční formou. Dle školského zákona je účast všech žáků na výuce povinná. V případě nemoci žáka v průběhu distančního vzdělávání je rodič povinen žáka omluvit třídnímu učiteli do 3 dnů....
Více informací
Různí běžci, různá místa, jedna myšlenka. To je heslo, s kterým je propojen T-Mobile Olympijský běh už několik let. Je jedno, jestli jsi závodník, nebo běháš jen občas, jestli jsi malý, nebo velký, jestli běháš radši ve městě, v přírodě, na louce nebo na dráze. Na T-Mobile Olympijském běhu jde především o to se hýbat...
Více informací
Ve dnech 3. a 4. září se v areálu VÚT v Brně konalo republikové finále projektu „Sazka olympijský víceboj, “ v odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Do Brna se sjelo několik desítek školních družstev a stovky jednotlivců, aby poměřili své síly v deseti disciplínách, které byly rozděleny do dvou soutěžních dní.  První den čekaly závodníky následující...
Více informací
V průběhu prázdnin proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy 1.stupně – zámečku spojená s výměnou oken a zateplením. Ve třídách byly opraveny omítky a vymalováno. Veškeré práce bezesporu přispěly ke zlepšení školního prostředí. Děkujeme obecnímu zastupitelstvu za poskytnutí finančních prostředků a zúčastněným firmám za realizaci rekonstrukce. Na budově 2. stupně byla vymalována a kompletně vybavena jedna třída novým školním...
Více informací
Otvíráme klíčem školu a už jsme zase všichni spolu! Přestože provázelo zahájení nového školního roku deštivé počasí, všichni žáci i paní učitelky dorazili do školy s dobrou náladou. Největší zážitek z prvního školního dne mělo samozřejmě našich 14 prvňáčků, kteří měli ve školních lavicích svou premiéru. Ke slavnostní náladě přispěla i účast pana starosty Ing. Radka Chmely,...
Více informací
Vzdělávání ve školním roce 2020/2021 bude probíhat v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Základní hygienické podmínky: – u vstupu do budovy školy, v každé učebně, oddělení školní družiny, WC, tělocvičny jsou umístěny prostředky k dezinfekci rukou – žák si ihned...
Více informací
Vážení rodiče, milí žáci, zahájení nového školního roku proběhne v úterý 1.9.2020 v 7.30 hod. v jednotlivých třídách s třídními učitelkami. Ukončení v 10.00 hod. Žáci si s sebou vezmou přezůvky a psací potřeby. Provoz školní družiny bude do 16.00 hod. Již od 1. 9. 2020 je možné školní stravování. Během rekonstrukce školní jídelny bude probíhat výdej obědů ve školní tělocvičně...
Více informací
V tomto školním roce budou mít žáci možnost využívat nové dílny v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.
Více informací
Z provozních důvodů vyhlašuji v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 školského zákona a ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů, volné dny pro žáky Základní školy Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková organizace, na dny 29. – 30. 6. 2020. V tento den nebude v provozu...
Více informací
Vážení rodiče, zveme vás na společnou schůzku rodičů budoucích žáků 1. ročníku, která se uskuteční v úterý 23.6.2020 v 16.00 hod. v chemické učebně v budově 2.stupně (vchod od fotbalového hřiště). Předmětem schůzky budou organizační záležitosti týkající se nového školního roku.
Více informací
1 2

Nejnovější příspěvky

Třídíme odpad
14. 10. 2020
Průkaz cyklisty
14. 10. 2020
Dopravní výchova – průkaz cyklisty
14. 10. 2020

Kalendář akcí

04Lis

Přírodovědný klokan

08:00 - 13:00ZŠ Velký Ořechov
12Říj

Den stromů

08:00 - 08:00ZŠ Velký Ořechov
05Říj

Týden knihoven

07:25 - 12:00