Novinky / aktuality

Category

Hola, hola, škola volá…. byla slova písničky, která zazněla na úvod slavnostního zahájení nového školního roku, které proběhlo pro 17 prvňáčků v tělocvičně. Slavnostním okamžikem bylo dekorování žáků šerpou, kterého se ujal pan starosta Ing. Radek Chmela. Žáci obdrželi pamětní list a drobné dárky. Nemohla chybět ani zámecká paní, která symbolicky předala třídní učitelce klíč od...
Více informací
Milí žáci, vážení rodiče, školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021. Srdečně zveme prvňáčky i jejich rodiče na slavnostní zahájení nového školního roku v 8.30 hod. na nádvoří školy (za nepříznivého počasí v tělocvičně). Žáci 2. – 9. ročníku začnou školní rok ve svých učebnách v 7.30 hod. Základní organizační pokyny a opatření: Do školy nesmí...
Více informací
Program letního kempu na Základní škole Velký Ořechov se nesl v duchu putování se zvířátky. Maskot kempu sloník Toník se účastnil s 19 žáky 1.stupně vzdělávacích, volnočasových i sportovních aktivit po celý týden. Cílem vzdělávacích aktivit byla především podpora zájmu o vzdělávání, propojení formálního a neformálního vzdělávání, doplnění a prohloubení dílčích znalostí a dovedností formou vrstevnického...
Více informací
Vyhodnocení celorepublikového kola proběhlo v pátek 25. 6. 2021 na zámku v Přibyslavi. Celkové hodnocení dopadlo velmi úspěšně pro naši školu. V kategorii výtvarných prací obsadila 1. místo Sára Drábečková. V kategorii digitálních technologií se na 2.místě umístil Jan Šulek.
Více informací
Letošní ročník soutěže byl pro naši školu velmi úspěšný, přestože výuka výtvarné výchovy probíhala v době vyhlášení soutěže distančně a paní učitelky se žáky spolupracovaly online. Nejdříve proběhlo školní kolo, za každou kategorii byly do okresního kola zaslány 3 nejzdařilejší žákovské práce. Žáci ztvárnili dané téma různými výtvarnými technikami – malba, kresba, koláž. Zapojili jsme se...
Více informací
Vážení rodiče, v úterý 22. 6. 2021 v 16.00 hod. se uskuteční ve škole v budově 1.stupně (zámeček) informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků, na které vám budou podány informace k novému školnímu roku a k zahájení povinné školní docházky Vašeho dítěte. Vzhledem k epidemiologické situaci a podmínkám školy Vás žádáme o respektování níže uvedených organizačních a hygienických pravidel: – schůzky...
Více informací
Mimořádným opatřením MZDR se s účinností 24. 5. 2021 se mění doba po prodělání onemocnění COVID-19, po kterou zaměstnanci a žáci nemusí podstoupit preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost SARS-CoV-2 na 180 dní. Zaměstnanec nebo žák musí doložit, že prodělali covid – 19, nemusí podstupovat preventivní testování ve škole...
Více informací
Výuka bude pro žáky 1. stupně probíhat prezenčně, pro žáky 2. stupně rotačně, střídáním prezenční a distanční výuky následovně: Prezenční výuka tříd: všechny ročníky I. stupně, VI., IX. Distanční výuka tříd: VII., VIII. Pro žáky na prezenční výuce je zajištěna odpolední družina. V pondělí proběhne testování všech žáků na prezenční výuce, ve čtvrtek budou testováni...
Více informací
Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022
Více informací
1 2 3 4 5