Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

úterý 22. 6. 2021 v 16.00 hod. se uskuteční ve škole v budově 1.stupně (zámeček) informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků, na které vám budou podány informace k novému školnímu roku a k zahájení povinné školní docházky Vašeho dítěte.

Vzhledem k epidemiologické situaci a podmínkám školy Vás žádáme o respektování níže uvedených organizačních a hygienických pravidel:

– schůzky se zúčastní jeden zákonný zástupce dítěte

– podmínkou vstupu do budovy školy bude použití respirátoru a dezinfekce rukou

– uvnitř budovy je třeba dodržovat rozestupy alespoň 2 metry

– do školy v žádném případě nepřicházejte s příznaky infekčního onemocnění

Děkuji za pochopení a těším se na setkání.

Jitka Lišková

Příbuzné příspěvky