Škola osobního života – program školské primární prevence

Ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči z. s. a MUDr. Marií Fridrichovou jsme pro žáky 7. a 8. ročníku připravili dvoudenní preventivní program, jehož cílem je inspirovat dospívající lidi k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na lidskou důstojnost, lásku, manželství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality ve vztahu lásky. Paní doktorka žáky provedla tematickými okruhy – jak se rodí rodina, dospívání, pohled sám na sebe a vztah já a ty, plodnost v životě dvojice, plánované rodičovství, zdravá integrace sexuality, pohlavně přenosné nemoci. 

Příbuzné příspěvky