Hi-tech centrum na SPŠOA Uherský Brod

Žáci 5. a 6. ročníku navštívili Hi-tech centrum na SPŠOA v Uherském Brodě, kde jsou žákům základních a středních škol Zlínského kraje prezentovány nejnovější poznatky z vědy a výzkumu, trendy a novinky hi-technologií z průmyslové oblasti, zejména ze strojírenství, elektrotechniky i „zelených technologií“.

Centrum disponuje moderními učebnami vybavenými ICT a prezentační technikou. (Technologie 3D tisku, 3D scanování, 3D projekce atd..)

Žáci pracovali ve skupinách. Sestavovali jednoduché i složitější elektrické obvody pomocí stavebnice BOFFIN a pracovali s 3D tiskárnou. Dále si prakticky vyzkoušeli virtuální realitu pomocí speciálních brýlí. Završením exkurze byla projekce v 3D kině, která se žákům velmi líbila.

Příbuzné příspěvky