Škola osobního života

Žáci sedmého a osmého ročníku prožili „školu osobního života“, kdy se v průběhu dvou středečních vyučovacích bloků (22. 2. a 1. 3.) díky paní MUDr. Fridrichové, která k nám zavítala až z Ostravy, seznámili s velmi zajímavými tématy. Pro žáky sedmého ročníku si paní doktorka připravila přednášku „Cesta k dospělosti“, kde se dozvěděli vše o fyzických změnách souvisejících s dospíváním, prosociálními změnami a především si nastavili pozitivní nasměrování na budoucí navazování vztahů já a ty. Pro žáky osmého ročníku bylo již toto téma rozvinuté a zaměřené na potřebu prožívat vztahy, zralou lásku a také sexualitu, která byla žákům představena jako vysoce pozitivní hodnota, ke které jde přistupovat s úctou, odpovědností a smysluplně. Jak říká paní doktorka, dospělého nedělá datum narození ani to, že má v ruce občanský průkaz, ale dospělého dělá schopnost lásku dát a umět přijmout. Žáci měli řadu dotazů, na které jim paní doktorka ráda odpověděla.

Jsme velmi rádi, že paní doktorka do naší školy zavítala i v tomto školním roce. Moc si toho vážíme a věříme, že i v dalším roce se nám podaří setkání opět zorganizovat.

 

Příbuzné příspěvky