Slavnostní vyřazování žáků 9. ročníku

Dne 28. 6. 2022 proběhlo na sportovním areálu ve Velkém Ořechově Slavnostní vyřazování žáků 9. ročníku. Loučení s deváťáky se účastnili také starostové obcí Velký Ořechov, Doubravy a Kelníky. Pan Ing. Radek Chmela předal pamětní list starosty obce Zuzaně Mastešové za výborné studijní výsledky po celou dobu školní docházky a vynikající reprezentaci školy v soutěžích.

Žáci jednotlivých tříd si připravili velmi pěkná vystoupení. Celé odpoledne jsme si společně užili.

Příbuzné příspěvky