Velký úspěch našich žáků v soutěži Požární ochrana očima dětí a mládeže

Letošní ročník soutěže byl pro naši školu velmi úspěšný, přestože výuka výtvarné výchovy probíhala v době vyhlášení soutěže distančně a paní učitelky se žáky spolupracovaly online.

Nejdříve proběhlo školní kolo, za každou kategorii byly do okresního kola zaslány 3 nejzdařilejší žákovské práce. Žáci ztvárnili dané téma různými výtvarnými technikami – malba, kresba, koláž. Zapojili jsme se také do kategorie, kdy žáci s pomocí digitálních technologií tvořili počítačovou prezentaci.

Předávání ocenění za okresní a krajské kolo proběhlo dne 22. 6. 2021 na hasičské zbrojnici SDH Zlín – Malenovice za účasti starosty okresního sboru.

Výsledková listina:

OKRESNÍ KOLO                                                                           KRAJSKÉ KOLO

Kategorie ZŠ 1 – 1. místo – Tereza Kašíková                                1. místo – Tereza Kašíková

                            2. místo – Alžběta Hrubanová                           2. místo – Elen Gajdůšková

                            3. místo – Elen Gajdůšková

Kategorie ZŠ 2 – 1. místo – Filip Zábojník                                    2. místo – Filip Zábojník

Kategorie ZŠ 3 – 2. místo – Sára Drábečková                            1. místo – Sára Drábečková

                           3. místo – Valentýna Kročilová

Kategorie digitálních technologií – 1. místo – Jan Šulek           1. místo – Jan Šulek

Sára Drábečková a Jan Šulek současně postoupili do celorepublikového kola této soutěžeSára Drábečková získala 1. místo v kategorii ZŠ 3, Jan Šulek získal 2. místo v kategorii digitálních technologií. 

Všem moc gratulujeme. 

 

Příbuzné příspěvky