Výlet s náboženstvím na Velehrad

V pátek 23. června 2023 měly děti navštěvující náboženství závěrečný výlet na Velehrad obohacený i návštěvou Archeoskanzenu Modrá. Po příjezdu na Velehrad nás čekal místní pan farář Josef Čunek, který nám řekl několik důležitých informací k poutnímu místu. Následovaly dvě prohlídky s paní průvodkyní, která zapojila i některé naše žáky do významných rolí panovníků Velké Moravy. V bazilice nám poutavě povídala o historii a ikonografii, která děti velmi zaujala, dozvěděly se mnoho o duchovním dědictví Velehradu, kde se setkává východní a západní kultura, kterou podporoval arcibiskup Antonín Cyril Stojan. Navštívili jsme také Sarkofág kardinála Tomáše Špidlíka, který je ozdoben krásnými mozaikami. Pokračovali jsme do podzemí baziliky, kde nás čekal labyrint úzkých uliček a zákoutí. Prohlédli jsme si expozici Martyrion, které je věnováno mučedníkům 20. století a prošli jsme pod bazilikou celé základy původního cisterciáckého kláštera ze 13. století. Nechyběla slíbená sladká tečka a prohlídka Archeoskanzenu Modrá, kde si někteří stateční vyzkoušeli obranu se štíty. Poznali, jak se žilo ve slovanském hradisku v době Velké Moravy v 9. století.

Počasí nám přálo a výlet se všem líbil.

Příbuzné příspěvky