Zvláštní zápis do 1. ročníku pro děti z Ukrajiny

Zvláštní zápis do 1. ročníku pro děti z Ukrajiny, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny


Pro školní rok 2022/2023 se bude konat v budově 1. stupně

  • ve čtvrtek 2. 6. 2022 od 13.00 – 16.00 hod.
  • v případě nemoci – náhradní termín 7. 6. 2022 v 13.00 hod po telefonické domluvě
  • maximální počet přijatých žáků bude 5 žáků

Zápis je povinný pro děti, které k 31. 8. 2022 dovrší šesti let věku. K zápisu je nutné přijít osobně s dokladem totožnosti dítěte a zákonného zástupce.

Příbuzné příspěvky