1. adventní setkání

Letos jsme se s velkou radostí vrátili k naší tradici společného adventního setkávání. Vzhledem k tomu, že venku nebylo počasí přívětivé, setkali jsme se v tělocvičně školy a na rozsvícený stromeček se podívali pouze z oken. Program žáků 2., 3., 4., 5. a 7. ročníku, který připravily paní učitelky Mgr. J. Assmannová, Mgr. M. Gregorová a Mgr. A. Kaňová, navodil krásnou předvánoční atmosféru. Připomněli jsme si předvánoční tradice, zapálili 1. svíci na adventním věnci. Všichni se již těšíme na další setkání, kdy k nám dorazí Svatý Mikuláš. 

Příbuzné příspěvky