Slabikářová slavnost

Prvňáčci mají za sebou tří měsíce intenzivní práce v českém jazyce. Naučili se několik písmen, číst slabiky, jednoduchá slova, krátké věty a byli na konci v učebnici Živá abeceda. To bylo dost důvodů proto, aby dostali svou první knížku – SLABIKÁŘ.

Cesta k jeho získání ovšem nebyla jednoduchá. Při Slabikářové slavnosti, dne 29.11.2022, museli žáci plnit nejrůznější úkoly, kterými si mohli ověřit své znalosti. Četli a hledali rozfoukaná písmenka po třídě s vymyšlenou písničkou „Jede, jede mašinka, zastaví u písmenka“ – střídavé čtení, tvořili skupinu stejných písmen, přiřazovali slova k obrázkům, hledali obrázky schované po třídě a přiřazovali je k počátečním písmenům, nosili je do „úlů“, správně umísťovali slabiky, skládali slova, malinko si zacvičili při skákání u dělení slov na slabiky a dokonce se seznámili s indiánským písmem, vyluštili krátkou zašifrovanou zprávu, kterou zvládli přečíst. Slavnost slabikáře byla pro prvňáčky velkým krokem k prvním čtenářským úspěchům.Žáci pracovali ve dvojicích, skupině i v celém kolektivu. Cílem byla také spolupráce, dokázat se domluvit, stmelovat kolektiv a rozvíjet kamarádské vztahy.

Příbuzné příspěvky