Beseda – volba povolání

Dne 27. 5. výchovná a kariérová poradkyně Mgr. Petra Blizňáková pro žáky 8. ročníku připravila besedu s paní Mgr. Lenkou Piňosovou, která pracuje na Úřadu práce Zlín. Seznámila žáky s možnostmi, kde hledat informace, které jim pomůžou při volbě střední školy. Předala jim informační letáček, v němž naleznou informace o plánovaných přehlídkách středních škol aj. Žáci se během 2 vyučovacích hodin aktivně zapojovali do diskuze o středních školách, učilištích a výběru povolání. Žákům se přednáška velmi líbila.

 

Příbuzné příspěvky