Noční spaní v Galaxii Zlín

A konečně jsme se dočkali… Výlet se školní družinou jsme na letošní rok naplánovali trošku netradičně. Nocování v Galaxii bylo výzvou pro všechny z nás. Cestu jsme si zpříjemnili návštěvou zlínského parku, kde se děti zabavily na průlezkách. Poté jsme se společně sešli u Galaxie, kde se některé děti rozloučily se svými rodiči a nám již nestálo nic v cestě, mohli jsme vplout do víru zábavy. Pro děti byl připraven večerní program, stezka odvahy, karaoke, výborná večeře a pestré aktivity spojené s plněním různých úkolů. Hřeb večera nastával v pozdních večerních hodinách, když si děti vybraly své místo ke spánku v různých částech Galaxie. Po půlnoční pohádce všichni usínali ve svých spacácích. Po ranním probuzení nás čekala výborná snídaně a děti si ještě na chvíli mohly zatančit při ranní diskotéce a užít atrakce, než si je vyzvedli rodiče.

Příbuzné příspěvky