Pythagoriáda

44. ročník – 2021/2022

Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže. Letošní ročník je připraven pro žáky 6. – 9. ročníků základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku.

Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této soutěže vycházejí ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků ZŠ a víceletých gymnázií, zúčastnit se této soutěže může každý žák příslušného ročníku – není tedy nutné být matematickým talentem.

Příklady rozvíjí mj. prostorovou představivost či logické uvažování. Soutěž má dvě kola školní a okresní. Při této soutěži se nepoužívají ani tabulky, ani kalkulačky. Úlohy pro jednotlivá kola jsou zpracovány autorským kolektivem tvořeným pedagogy ze ZŠ a víceletých gymnázií. Úlohy prochází recenzí učitelů matematiky a pedagogickou recenzí. Obsah úloh nepřesahuje výstupy z RVP.

Nejlepších výsledků školního kola dosáhli Jakub Klíma a Zuzana Mastešová. 

Zuzana Mastešová získala na okresním kole, které proběhlo 7. 12. 2021, 3. místo. K tomuto výsledku jí velmi gratulujeme.

Výsledky školního kola:

6. ročník

1.

Valérie Lacinová

6

2.

Barbora Holčíková

4

3.

Jakub Mášek

3,5

7. ročník

1.

Ema Manová

3,5

2.

Adéla Mrázková

3

3.   

Robin Štach

2,5

 8. ročník

1.

Jakub Klíma

10

2. – 3.

Sára Drábečková

9

2. – 3.  

Valentýna Kročilová

9

 9. ročník

1.

Zuzana Mastešová

10

2.

Aneta Hanáčková

7,5

3.

Filip Vlk

6

Příbuzné příspěvky