Bobřík informatiky

je předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem školství.

  • Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií.
  • Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.
  • Soutěží se v pěti věkových kategoriích od 4. ročníku ZŠ po maturitu.
  • Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.
  • Soutěžící vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce.
  • Soutěžení probíhá na počítačích, v počítačové učebně školy.

Tato soutěž není postupová, úspěšným řešitelem se stal každý, komu se podařilo získat 67% bodů. Na naší škola soutěžilo 102 žáků a nejlepší z jednotlivých kategorií, kterým se podařilo Bobříka informatiky ulovit, jsou následující žáci. Všem úspěšným žákům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích. 

Kategorie Mini – 4. –  5. ročník:

1. Matyáš Kašpárek, Albert Kašpárek (5. ročník) – 192 bodů – maximální počet bodů

2. Karolína Šnajdarová (5. ročník) – 128 bodů

3. Sofie Kadlčíková (5. ročník) – 124 bodů

 Kategorie Benjamin – 6. – 7.  ročník:

1. Tereza Ondrůšková (6. ročník) – 160 bodů

2. Ondřej Žváček (7. ročník) – 148 bodů

3. Anežka Svízelová (7. ročník) – 144 bodů

 Kategorie Kadet – 8. a 9. ročník:

1. Zuzana Mastešová (9. ročník) – 192 bodů – maximální počet bodů

2. Jakub Klíma (8. ročník) – 172 bodů

3. – 4. Eliška Kudláčová (9. ročník) – 156 bodů

3. – 4. Filip Vlk (9. ročník) – 156 bodů

Příbuzné příspěvky