Easyspeak

Výuka angličtiny s rodilým mluvčím

Skupina žáků 8. a 9. ročníku měla možnost komunikovat s rodilým mluvčím Richardem Cameronem díky projektu Easyspeak. Cílem projektu je rozvoj komunikativních dovedností v anglickém jazyce. Celkem proběhne v průběhu školního roku 10 lekcí. Konverzace s Richardem probíhá online, připojena je současně ZŠ Přemyslovců Louny. Lekce jsou koncipovány jako vědomostní soutěž týmů dvou škol.

Věříme, že i tato zkušenost přispěje k motivaci žáků o výuku cizích jazyků.

Příbuzné příspěvky