Světový den laskavosti

Každoročně připadá na 13.listopad Světový den laskavosti. Myšlenka zapojit se do letošních oslav vzešla od žákovského parlamentu. Žáci si uvědomují, že konat laskavé skutky má mnoho pozitivního přínosu pro nás i pro naše okolí.

Laskavostí se nemyslí, že je třeba někoho obdarovávat hmotnými dary. Stačí i drobná pomoc druhému, obyčejný a vřelý úsměv nebo příjemné slovo. V současné náročné době jsou laskavé skutky potřebnější než kdykoliv předtím.

Žáci 4. ročníku vyrobili u příležitosti tohoto svátku drobné dárečky pro klienty Domova pro seniory v Luhačovicích. Věříme, že je symbolická srdíčka a osobní dopis v této nelehké době velmi potěšily a udělaly radost.

Nemusíme čekat na další den laskavosti, ale dobrými skutky si můžete zpestřit kterýkoliv den a potěšit kohokoliv kolem nás. Laskavé chování má přece blahodárné účinky i na naše zdraví.

 Děti pracovaly s velkým nadšením, protože vzájemnou vazbu udržujeme již několikátý rok. Podle zpětné vazby z Domova pro seniory udělali žáci všem opět velkou radost.

Úžasná myšlenka, měla opravdu smysl.

Babičky a dědečkové, ale radost čtvrťákům opětovali formou drobného dárku, sladkou odměnou a osobním dopisem. Rozzářená očička dětí, mluví za vše. Tímto jim patří také velké poděkování.

Mgr. Petra Bednaříková

Příbuzné příspěvky