Program v knihovně Františka Kožíka v Uherském Brodě

Ve středu 25. 5. jsme se se žáky navštěvující 1. oddělení školní družiny a čtenářský klub vydali do knihovny Františka Kožíka do Uherského Brodu. Paní knihovnice Bc. Alena Šašinková si pro děti připravila besedu o Astrid Lindgrenové. Seznámila je s životem spisovatelky, přečetli si úryvek z knihy Lotta z Rošťácké uličky. Následně děti plnily různorodé úkoly (skládaly jméno autorky, názvy knih A. Lindgrenové, puzzle s ilustracemi, vyplňovaly křížovku). Nakonec měly prostor si prohlédnout knihy v knihovně a začíst se do nich. Dětem se přednáška velmi líbila, program jsme zakončili návštěvou cukrárny.

Příbuzné příspěvky