Den středoškolákem na SPŠ OA v Uherském Brodě.  

Žáci 9. ročníku dne 3. 11. 2022 navštívili SPŠOA v Uherském Brodě.  Zástupce ředitele pan Ing. Petr Matěk provedl žáky areálem školy, seznámil je s obory, které je možné na škole studovat. Představil žákům jak maturitní, tak učňovské obory, další aktivity školy a možnosti mimoškolních činností. Při návštěvě centra Hi-technologií jim byly představeny současné technologie a stroje, na kterých se pracuje. Na konci prohlídky si žáci mohli vyzkoušet 3D brýle a podívat se na malou ukázku 3D projekce ukončené veselou pohádkou.
 

Příbuzné příspěvky