Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Milí žáci, vážení rodiče,

školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021.

Srdečně zveme prvňáčky i jejich rodiče na slavnostní zahájení nového školního roku v 8.30 hod. na nádvoří školy (za nepříznivého počasí v tělocvičně).

Žáci 2. – 9. ročníku začnou školní rok ve svých učebnách v 7.30 hod.

Základní organizační pokyny a opatření:

  • Do školy nesmí vstupovat žádná osoba s příznaky infekčního onemocnění.
  • Pro všechny platí povinnost při vstupu do budovy nasadit ochranu nosu a úst (respirátor/rouška) a nosit ji ve všech společných prostorách.
  • Ochranu nosu a úst mohou žáci odložit ve třídě na svém místě.
  • Testování žáků proběhne antigenními testy v termínech , 6. a 9. září 2021.
  • Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Tito žáci uvedené skutečnosti škole písemně doloží před prvním testováním.
  • Podrobnější informace o screeningovém testování ve školách naleznete zde.
  • Informace o zpracování testování žáků naleznete zde.

Bližší informace týkající se jednotlivých tříd obdrží zákonní zástupci od třídních učitelek.

Těšíme se na všechny školáky a přejeme úspěšný start v novém školním roce.

Mgr. Jitka Lišková

Příbuzné příspěvky