J. A. Komenský

Ve čtvrtek 1. 10. 2020 měl 7. a 8. ročník besedu, na které pan Pakosta žákům velmi zábavnou a zajímavou formou nastínil celý život Jana Amose Komenského.

Prvotní zjištění o tom, kdo to byl a co o něm víme, zvládla třída na výbornou. Následovaly vědomostní kartičky, kde žáci měli vybrat ze dvou variant tvrzení. Opět si vedli velmi dobře. Poté následovala zábavná forma „Timelinu“ Jana Amose Komenského. Ve třídě bylo nataženo lano a žáci podle obrázků skládali správnou posloupnost jeho života. Následně si vše zkontrolovali, vysvětlili a opravili posloupnost života a díla. Dalším úkolem bylo přiřadit do života J. A. Komenského jeho touhy, které si následně ukázali. Předvedené symboly přiřazovali k tématům (vztah, úspěch, pokoj/domov, poslání). Následně žáci tvořili svůj životní „timeline“, současný a také budoucí. Krásným zakončením bylo bludiště na tabuli a hledání společné cesty ven. Společně dospěli k závěru,  že lidé zamotaní v labyrintu mohou trucovat, nebo pobíhat sem a tam, nebo jim může být podána pomocná ruka. Tematickou písní byla zajímavá beseda uzavřena.

Příbuzné příspěvky