Karneval v ŠD

Ve středu 8. 3. 2023 se uskutečnil karneval pro děti, které navštěvují školní družinu. Byl připraven program, který obsahoval stanoviště zaměřená na pozornost, paměť, různé pohybové aktivity a logické hry. Hlavním překvapením bylo malování na obličej, kde si děti nejčastěji vybíraly obrázek spojený se svým kostýmem.

Velké díky patří žákům pátého a šestého ročníku, členům žákovského parlamentu, kteří se zapojili a byli velmi nápomocni při organizaci tohoto odpoledne.

Zároveň bychom chtěli také poděkovat paní Stokláskové, která pro děti připravila perníčky.

 

Příbuzné příspěvky