Organizace výuky od 17. 5. – 21. 5. 2021

Výuka bude pro žáky 1. stupně probíhat prezenčně, pro žáky 2. stupně rotačně, střídáním prezenční a distanční výuky následovně:

Prezenční výuka tříd: všechny ročníky I. stupně, VI., IX.

Distanční výuka tříd: VII., VIII.

Pro žáky na prezenční výuce je zajištěna odpolední družina.

V pondělí proběhne testování všech žáků na prezenční výuce, ve čtvrtek budou testováni žáci 2. stupně.

Stravování ve školní jídelně bude zajištěno. Žáci na distanční výuce si mohou jídlonosiče vyzvedávat i nadále v čase 12:30 hod.

 Bližší aktuální informace pro každou třídu podají třídní učitelky.

Příbuzné příspěvky