Recitační soutěž 1. a 2. ročníku

V měsíci únoru proběhla na naší škole třídní kola recitační soutěže. Pro žáky 1. ročníku se soutěž konala ve čtvrtek 11. 2., pro žáky 2. ročníku v pondělí 22. 2. 2021. Děti se poctivě připravily a v den D i přes určitou trému předvedly, co se naučily. Přednesly převážně básně od českých autorů. Porota, kterou tvořila v 1. ročníku třídní učitelka Mgr. Alžběta Baniová, paní ředitelka Mgr. Jitka Lišková a paní vychovatelka Michaela Dudová, měla těžké rozhodování. Stejné to bylo i ve 2. ročníku, kde výkon žáků hodnotily třídní učitelka Mgr. Hana Hefková, paní ředitelka Mgr. Jitka Lišková a paní vychovatelka Bc. Vítězslava Klímová. V každé třídě byla tradičně vyhodnocena první tři místa, na nichž se umístili:

V 1. ročníku:

  1. místo Petr Gajdůšek
  2. místo Šimon Greguš
  3. místo Josef Mrázek.

Ve 2. ročníku obsadili:

  1. místo Nikol Ondrůšková
  2. místo Filip Fottera
  3. místo Melisa Zábojníková

Vítězové byli odměněni diplomy a drobným dárečkem, všem blahopřejeme. Ostatní žáci byli za svou snahu a odvahu také odměněni sladkostí.

Příbuzné příspěvky