Škola

Category

Tým silniční bezpečnosti připravil v rámci projektu Markétina dopravní výchova další  již tradiční výtvarnou a literární soutěž. Tentokrát s názvem BEZPEČNÁ DOPRAVA BUDOUCNOSTI. Výtvarné soutěže se zúčastnili žáci prvního i druhého stupně a vítězné pozice krajského kola získaly naše dvě žákyně: Berta Kubicová (7. ročník) – 1. místo Nela Pavlačková (9. ročník) – 3. místo Našim úspěšným žákyním...
Více informací
Ve dnech 7.5. – 12.5.2024 se skupina 29 našich žáků 8. a 9. ročníku společně s 17 žáky ZŠ Prakšice vydala na poznávací zájezd do Anglie, který ve spolupráci se školou organizovala cestovní kancelář Petr Hambálek, Zlín. Po dlouhé noční cestě autobusem všichni uvítali zastávku v Belgii, v Bruselu, který je označován za hlavní město Evropy. Prohlédli jsme...
Více informací
15. 5. se žáci 7. ročníku vydali prozkoumat přírodní rezervaci Uhliska v Doubravách. Průvodce jim dělal pan Pavel Šnajdara, kterému i touto cestou děkujeme. Seznámil žáky s flórou a faunou dané oblasti, prakticky ukázal některé druhy, způsob odchytu, sečení luk a sušení sena. Tečkou hezkého a poučného odpoledne bylo opékání špekáčků. Všichni si slunečné odpoledne...
Více informací
Vážení rodiče, plánovaná akce Den rodin v sobotu 18. 5. 2024 se ruší z důvodu velké nemocnosti a nepříznivé předpovědi počasí.  Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání při jiné příležitosti.
Více informací
Dne 2. 5. měli žáci 5. – 9. ročníku možnost strávit společně úžasný večer s pestrým programem. Této nabídky využili téměř všichni. V 18:00 jsme se všichni společně sešli ve škole. Jednotlivé třídy společně plnily úkoly týkající se filmové produkce. Byla připravena 4 stanoviště.  Žáci určovali filmy podle symbolů emoji, hráli filmový kahoot, hádali filmy dle...
Více informací
  V pondělí 29. 4. navštívili žáci 5. ročníku Městské divadlo ve Zlíně, aby zhlédli program ZUŠ Morava HUDBĚNKA – hudba je řečí Andělů. Viděli a slyšeli jsme skladby různých hudebních seskupení. Od dudáckého dueta, cimbálové muziky, menších komorních seskupení, až po velký dechový orchestr, v nichž účinkovali nejen učitelé ZUŠ, které potkáváme u nás ve škole,...
Více informací
Ve Zlíně dne 22. dubna 2024 se naši třeťáci zúčastnili akce s názvem „Hravě záchranářem aneb Týden bezpečnosti Zlínského kraje“. Tato akce pomohla žákům získat zábavnou formou základní znalosti a dovednosti potřebné ke zvládání běžných rizikových situací i mimořádných událostí. V rámci akce byla na jednotlivých stanovištích žákům představena práce hasičů, policistů, záchranářů a jejich...
Více informací
Dne 22. 4. 2024 proběhlo ve Zlíně okresní kolo 58. ročníku Biologické olympiády kategorie D, které se zúčastnili i naši žáci 7. ročníku – Anežka Červinková a Jaroslav Mrázek. Žáci se na soutěž dlouhodobě, intenzivně s paní učitelkou Mgr. Petrou Blizňákovou připravovali. Společně vypracovávali vstupní úkol, za který v soutěži získali plný počet bodů. Jednalo...
Více informací
Dne 19. 4. 2024 se naši čtvrťáci vydali na dopravní hřiště do Uherského Brodu. Cílem jejich výpravy bylo získat průkaz cyklisty. Aby tento průkaz získali, museli splnit dvě části zkoušky. Nejdříve na žáky čekala jízda na kole podle pravidel silničního provozu. Poté psali test, který se skládal z 20 otázek. Všichni žáci zvládli obě části...
Více informací
1 2 3 38