Aktivity školy

Category

Ve dnech 7.5. – 12.5.2024 se skupina 29 našich žáků 8. a 9. ročníku společně s 17 žáky ZŠ Prakšice vydala na poznávací zájezd do Anglie, který ve spolupráci se školou organizovala cestovní kancelář Petr Hambálek, Zlín. Po dlouhé noční cestě autobusem všichni uvítali zastávku v Belgii, v Bruselu, který je označován za hlavní město Evropy. Prohlédli jsme...
Více informací
15. 5. se žáci 7. ročníku vydali prozkoumat přírodní rezervaci Uhliska v Doubravách. Průvodce jim dělal pan Pavel Šnajdara, kterému i touto cestou děkujeme. Seznámil žáky s flórou a faunou dané oblasti, prakticky ukázal některé druhy, způsob odchytu, sečení luk a sušení sena. Tečkou hezkého a poučného odpoledne bylo opékání špekáčků. Všichni si slunečné odpoledne...
Více informací
Dne 2. 5. měli žáci 5. – 9. ročníku možnost strávit společně úžasný večer s pestrým programem. Této nabídky využili téměř všichni. V 18:00 jsme se všichni společně sešli ve škole. Jednotlivé třídy společně plnily úkoly týkající se filmové produkce. Byla připravena 4 stanoviště.  Žáci určovali filmy podle symbolů emoji, hráli filmový kahoot, hádali filmy dle...
Více informací
  V pondělí 29. 4. navštívili žáci 5. ročníku Městské divadlo ve Zlíně, aby zhlédli program ZUŠ Morava HUDBĚNKA – hudba je řečí Andělů. Viděli a slyšeli jsme skladby různých hudebních seskupení. Od dudáckého dueta, cimbálové muziky, menších komorních seskupení, až po velký dechový orchestr, v nichž účinkovali nejen učitelé ZUŠ, které potkáváme u nás ve škole,...
Více informací
Ve Zlíně dne 22. dubna 2024 se naši třeťáci zúčastnili akce s názvem „Hravě záchranářem aneb Týden bezpečnosti Zlínského kraje“. Tato akce pomohla žákům získat zábavnou formou základní znalosti a dovednosti potřebné ke zvládání běžných rizikových situací i mimořádných událostí. V rámci akce byla na jednotlivých stanovištích žákům představena práce hasičů, policistů, záchranářů a jejich...
Více informací
Dne 19. 4. 2024 se naši čtvrťáci vydali na dopravní hřiště do Uherského Brodu. Cílem jejich výpravy bylo získat průkaz cyklisty. Aby tento průkaz získali, museli splnit dvě části zkoušky. Nejdříve na žáky čekala jízda na kole podle pravidel silničního provozu. Poté psali test, který se skládal z 20 otázek. Všichni žáci zvládli obě části...
Více informací
Ve čtvrtek 11. dubna 2024 se na naší škole konal zápis do 1. ročníku. Zápisu se zúčastnily děti,  u kterých se testovala jejich zralost a připravenost na školní docházku. U dětí se sledovala kresba postavy, správná výslovnost a slovní zásoba, prostorová orientace, předmatematické dovednosti, jemná motorika (zavazování tkaničky), aj.   Na začátku děti uvítal veselý...
Více informací
V úterý 9. 4. nás navštívili předškoláci z mateřské školy. Prvňáci jim ukázali, jak to ve škole chodí a co všechno se už naučili. Začali jsme společnou básničkou s pohybem, potom se předškoláci zaposlouchali do čtení prvňáčků a také se aktivně zapojili při skládání obrázkové osnovy k přečtené pohádce. Vyzkoušeli si aktivity z matematické oblasti, kdy předškoláci umístili prvákům magnetické...
Více informací
V úterý 2. 4. 2024 si žáci 3. ročníku prohlédli výstavu „Modrá“ v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Výstava modrotisku dětem přiblížila nejstarší způsob zdobení látek – bílý vzorek na tmavě modrém pozadí vzniká složitým řemeslným způsobem, se kterým se děti seznámily pomocí videoprojekce přímo ze Strážnice, kde se modrotisk tiskne a barví. Děti si...
Více informací
Preventivní program „Škola osobního života“ je velmi potřebný zvláště v dnešní době, kdy je spousta informací na internetu v oblasti dospívání a sexuality spíše dezinformací. Žáci 7. – 9. ročníků aktivně spolupracovali a dle jejich reakcí MUDr. Maria Fridrichová usilovala o motivaci všech dětí k pozitivnímu sebe přijetí, což je v tomto věkovém období velmi...
Více informací
1 2 3 19