Aktivity školy

Category

Žáci 6. – 8. ročníku se letos vydali na školní výlety do Brna. Prošli si centrum města, Zelný trh, náměstí Svobody, ukázali si historické zajímavosti, které mohou v centru města vidět. 6. a 7. ročník dále pokračovali do Laser Game Brno, 8. ročník do dětského zábavního BRuNO family parku. Všichni si výlet náramně užili. 
Více informací
Žáci devátého ročníku navštívili ve dnech 23. – 25. června naše hlavní město Prahu a hrad Karlštejn. První den si prohlédli Vyšehrad, prošli se podél Vltavy, navštívili nákupní centrum Anděl. Prahu si prohlédli z Petřínské rozhledny, večer ještě zavítali na Pražský hrad a Nový svět. Druhý den byla na programu turistika. Jejich kroky vedly k lomu Amerika...
Více informací
Dne 20. června naši prvňáčci navštívili mateřskou školu ve Velkém Ořechově. Naše děti se spolu s dětmi z MŠ zapojovaly do různých aktivit, byl zde například k dispozici skákací hrad, fotbal, pískoviště a další. Děti si toto dopoledne velmi užily a na závěr dostaly od svých školkových kamarádů malý dárek.
Více informací
Různí běžci, různá místa, olympijská myšlenka. To je heslo, s kterým je propojen T-Mobile Olympijský běh už několik let. Na T-Mobile Olympijském běhu oslavujeme radost z pohybu a sport jako takový. Akcí jsme si  připomněli mezinárodní Olympijský den, tedy založení Mezinárodního olympijského výboru. Je  největší běžeckou událostí u nás. V jeden den vybíhají s živým startem na vlnách...
Více informací
Dne 10. června 2022 se naši prvňáčci zúčastnili preventivního programu s názvem Veselé zoubky. Náplní tohoto programu bylo seznámit děti se správnou péčí o zuby. S dětmi jsme si povídali o mléčném a trvalém chrupu, o správné technice čištění zubů, druzích zubních kartáčků, preventivní zubní prohlídce atd. Součástí programu byla také výuková videa s Hurvínkem, která...
Více informací
Přáním členů žákovského parlamentu bylo oslavit Den dětí společně, připravit pestrý, zajímavý program, který si užijí. Den jsme začali velmi netradičně. Vyzkoušeli jsme si evakuaci školy při cvičném požárním poplachu. Potom jsme se rozdělili do družstev, která byla složena z žáků jednotlivých tříd, součástí týmů byly i paní učitelky. Jednotlivá stanoviště si pro děti za...
Více informací
Ve středu 25. 5. jsme se se žáky navštěvující 1. oddělení školní družiny a čtenářský klub vydali do knihovny Františka Kožíka do Uherského Brodu. Paní knihovnice Bc. Alena Šašinková si pro děti připravila besedu o Astrid Lindgrenové. Seznámila je s životem spisovatelky, přečetli si úryvek z knihy Lotta z Rošťácké uličky. Následně děti plnily různorodé úkoly (skládaly jméno...
Více informací
Dne 27. 5. výchovná a kariérová poradkyně Mgr. Petra Blizňáková pro žáky 8. ročníku připravila besedu s paní Mgr. Lenkou Piňosovou, která pracuje na Úřadu práce Zlín. Seznámila žáky s možnostmi, kde hledat informace, které jim pomůžou při volbě střední školy. Předala jim informační letáček, v němž naleznou informace o plánovaných přehlídkách středních škol aj....
Více informací
1 2 3 9