Erasmus+: We move (in) Europe

Category

Erasmus
Projekt je zaměřen na podporu výuky cizích jazyků, poznání kulturních odlišností jednotlivých zemí, poznání partnerských škol...
Více informací