Školní kolo recitační soutěže

Dne 16. 2. 2024 se na naší škole konalo školní kolo recitační soutěže. Vybraní žáci recitovali básně a prózy před svými spolužáky a před porotou. Všichni soutěžící byli velmi šikovní.

V 1. ročníku se na 3. místě umístila Denisa Boďová, na 2. místě Adéla Michalčíková a 1. místo získal Jakub Šesták s básní Jiřího Žáčka „Rostu“.  

Ve I. kategorii (žáci 2. a 3. ročníku) se na 3. místě umístila Laura Pilková (3. ročník), na 2. místě Josefína Szórádová (2. ročník) a 1. místo získala Natálie Gregorová z 3. ročníku s prózou Bohumila Říhy „Jak byl Vítek v Praze“.

Ve II. kategorii (žáci 4. a 5. ročníku) se na 3. místě umístila Petra Maňásková (4. ročník), na 2. místě Melisa Zábojníková (5. ročník) a 1. místo získala Nikol Ondrůšková z 5. ročníku s prózou Rudolfa Čechury „Příhoda maxipsa Fíka“.

Ve III. kategorii (žáci 6. a 7. ročníku) se na 3. místě umístila Simona Lacinová (6. ročník), na 2. místě Jaroslav Mrázek (7. ročník) a na 1. místě Barbora Assmannová (6. ročník) s prózou Františka Nepila „Kdo z nás ví něco o ježcích“.

Ve IV. kategorii (žáci 8. a 9. ročníku) se na 3. místě umístila Anna Kučerová (9. ročník), na 2. místě Valérie Lacinová (8. ročník) a na 1. místě Alžběta Zábojníková s prózou Williama Styrona „Sophiina volba“.

Ti, kteří získali 1. a 2. místo, dále postupují do okrskového kola, které se letos uskuteční 1. 3. 2024 u nás na Velkém Ořechově. Všem velmi blahopřejeme a ostatním soutěžícím děkujeme za účast! 

 

Příbuzné příspěvky