Talenty pro firmy – T-Profi

Dne 13. 2. se žáci 5. ročníku zúčastnili soutěže Talenty pro firmy, která probíhala v Experimentáriu Střední průmyslové školy v Otrokovicích. Cílem soutěže je prohloubit základní praktické dovednosti žáků a podporovat vzdělávání pro praxi. Dalším cílem je propagace existující spolupráce zaměstnavatelů a vzdělavatelů. K našemu soutěžnímu týmu, Olívie Kúdelová, Pavel Rachůnek, Jonáš Talaš, se přidali studenti SOŠ a Gymnázia Staré Město. Kapitánem týmu byl pracovník Kovárny Viva, a.s. Společně sestavovali funkční model auta s garáží ze stavebnice Merkur. Děti si celý den moc užily a odnesly si bohatou odměnu.

 

Příbuzné příspěvky